ICT project management

Vernieuwing, innovatie en veranderingen binnen uw bedrijf raken altijd techniek. Dat betekent dat de ICT omgeving moet worden aangepast en deze projecten kunnen alleen succesvol zijn als deze worden uitgevoerd door een project manager met verstand van zaken.

Inzet projectmanagers

Een projectmanager met kennis van zaken brengt structuur aan en zorgt voor inzicht in activiteiten, kosten en bijbehorende planning. Betrokkenheid en communicatie zijn cruciaal gedurende het gehele project en wordt veel aandacht aan besteedt. Jarenlange ervaring op het gebied van ICT projecten heeft geleid tot een generieke aanpak die kan worden gehanteerd als blauwdruk. Deze aanpak is gebaseerd op de transitie van de IST naar de SOLL. Overzicht van de blauwdruk en bijbehorende fases:

  • Beschrijven aanleiding en doel van het project
  • Scope en afbakening
  • Beschrijven IST en SOLL
  • Beschrijven resultaat inclusief de mijlpalen
  • Inzet resources en inplannen ervan
  • Uitvoering van activiteiten volgens planning incl. rapportage aan opdrachtgever en stuurgroep
  • Overdracht naar beheer en project decharge
  • Lessons learned, wat ging er mis en wat kan (volgende keer) beter

Projecten worden uitgevoerd door gecertificeerde Prince II projectmanagers. Desgewenst kan de projectmanager tijdelijk projectcapaciteit leveren door de inzet van technisch specialisten.

image

Meer informatie?

projectmanagement

Telefoon

+31857857483


Adres

Laan van het Kwekebos 79
7823 KB Emmen


Onlain free bet offers here.